شنبه 17 شهریور 1386

سلام

خوبید

اقا امتحانمو خیلی بد دادم ....یعنی نصفشو نوشتم نصفشو ننوشتم...هی معلممون هم میگفت زیاد خودتونو خسته نکنید پاشید برید....به نظر شما منظورش چی بوده از این حرف؟؟؟؟؟؟؟؟؟..............

دیروز با بچه محلا رفتیم بیرون .... اقا جاتون خالی خیلی حال داد .... شش نفر هم بودیم ... خیلی خیلی خوب بود..........هی ری به ری هم قلیون میچاقیدیم....خلاصه خوب بود

امروزم عروسی دایی پسر عموم مرتضی.....مام دعوتیم.....احتمالا امشبم بترکون باشه

دیروز تا از بیرون برگشتیم حدود ساعت ۵ بود .... که یه سر درد شدید که ۲ساعت طول کشید ....شبم مثه جنازه افتاده بودم.....

برم تا بعد

فعلا