شنبه 28 مهر 1386

سلام عزیزان

خوبید

چه خبر

شرمنده نبودم.....اصلن وقت خالی گیر نمیارم...میارما اما خیلی کمه و ازش استفاده درست نمی کنم..نمی دونم چرا اینجوری شدم شاید به خاطر نداشتن برنامه درسته

تو هفته ای که گذشت خیلی خوب بود در کل ..... سر درد هامم فعلا چشم شیطون کور بهتره ... یعنی کمتر شده .... البت فهمیدم منشا سر دردهام از کجا بود اما فعلا که بهترم

برم که زیاد کار دارم

فعلا