یکشنبه 28 مرداد 1386

وای

دیگه دارم بدجور دیوونه میشم....حالم خیلی بده..................

 

خدا چرا با ما اینجوری میکنی

من هر موقع حالم بده یه دوش که بگیرم خیلی بهتر میشم...اما الان بدتر هم شدم

نمی دونم چرا اینجوری شدم ... تو نیم ساعت همش نیم ساعت ...فکرشو بکن...

اما اگه حدسی که زده باشم درست باشه ...........وااااااااااااااااااااااای

خدا نکنه

اماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

برم که خیلی داغونم

فعلا


جواب کامنت ها هم بعدا میدم