جمعه 20 مهر 1386

سلام

عیدتون مبارک عزیزان

خدا اصلن حالم خوب نیست.......

سر در گمم........

هیچیم معلوم نیست.........

اعصابم بهم ریخته.......

حس وحال هیچیو ندارم......

زندگی برام پوچه پوچه پوچه.......

واقعا هدف ما از زندگی چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟