یکشنبه 22 شهریور 1388

inam az not boke ma ...ama farsi nadaram felan bayad fingilish type konam ....

dishab ye harfi zadi vaghan delam shekast....vaghan ha...

injori nemisshe...farsi nasb mikonam bad miam

khodafeez