چهارشنبه 7 بهمن 1388

اره کادوتو هم دادم...زنگ زدم گفتی میخام با الهام برم بییروت ... گفتم یه دیقه وایسا الهامم بپیچ.ن که کادوتو بیارم...بعد از یه هفته کادوتو دادم...فقط حیف که جعبه چپ شدو یه خورده بهم ریخت... 

 

سعی کردم کمتر مسج بدم...یه خورده هم سر بالا...اما اعصابم خورد شدو سر درد عجیبی گرفتم... 

 

خدایا ببخش که توبمو شکوندم .... همین الان انداختم بالا.. ساعت ۲ شب....واقعا اهصابم خورده..بعد از مدتها حس کردم که بیام اینجا و بنویسم ...بنظرم اومد می تونه ارومم کنه... ببین من خیلی دوست دارم ...نمی خام از دستت بدم...به جان خودم من از رفتار خودت این و حس کردم ...یادته بهت میگفتم هستم باهات تا اخرش....اما اخرشو تو تعیین می کنی یعنی چی ....یعنی اینکه تا هر جایی که خودت خواستی من نوکرتم هستمو دوستت دارم و عاشقتم ....و واست میمیرم..اما اگه ازمن خسته شدی ...بگو تا برم...نه اینکه دیگه اون موقع دیگه دوستت نداشته باشما نه..شاید بیشتر هم بشه مثه همین الان ...مثه همین روزا که هر روز بیشتر دیوونتم....اما خوب دیگه .. 

 

خودن می دوتی بهتم کفام..دوست ندارم به کسی زنگ بزنم اسممو بخونه و ببینه اما گوشیشو بر نداره...یا با اکراه ج.اب اس ام اس منو بده..اما تو تو این چند وقته همین جوری با من تا کردی ...منم واسه خاطر تو خیلی غرورم و شکوندم اما حس میکنم این کارات معنی اینو میده که از با من بودن خسته شدی....منو باکی نیست من با این تنهایی ..با دور بودن از تو ...در حسرت تو همیشه بودم و عادت کردم ....اما این باعث نمی شه دوستت نداشته باشم .... به نظرمم این حمله علطه که میگه از دل برفت هرانکه از دل بر فت..... 

خوبه نعشه که هستم الان دارم بهتر می نویسم ..یعنی هر چی رو زبونم میاد سریع پیاده میشه رو صفحع کیبورد..ببخشیبد اگه غلط دارم چشام قشنگ نمی بینه.. 

 

اره امروز هی گفتی شرمنده کردی باشه تا جبران منیم...اما شاید دیگه مهدی نباشه ... 

به سرم زده یه مسافرت برم...طولانی....پر از نعشه بازی 

دور از هیاهو.........نمی دونم  

الانم یه خورده بهترم ..اثر کرده و فکرم سبک شده... 

 

اما من در هر جالی مستی نعشگی چتی هوشیاری....همیشه به یادنم و از ته قلبم دوستت دارم واقعا ...نمی دونم می دونی یا نه ....اما احساس قلبیه من نسبت به تو خیلی شدیده 

 

دوستت دارم ...اما احساس می کنم که باید تمومش کنم ..اماا دوست دارم اول با خودت جدا در مورد همین صحبت کنم....کافیه نعشه کنمو قشنگ همه صحبت هامو بهت بزنم ببینم چند چندیم  

 

اخییییییییییش الان بهترم ...نوشتن حالم و خوب کرد مثل ه گذشته ها یادش بخیر 

راستی خدا منو ببخش که توبمو شکستم ...شرمنده ام  

مواظب عزیزم باش